За нас

За сдружението

За сдружението

Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“ /СДОХЗ/ е организация, създадена от родители на деца с онкохематологични заболявания, техни близки и съмишленици. Регистрирано е през 2010 и вписано в ЦР на ЮЛНЦ за общественополезна дейност под № 201012222006. Притежава лиценз за предоставяне на социални услуги за деца, издаден от ДАЗД и е регистриран доставчик на социални услуги към АСП. Пълноправен член е на Международната конфедерация на организации на родители на деца с рак – CCI, обединяваща 181 организации от 90 държави. 

Още
Възстановителен център

Възстановителен център

Схема, скици и информация за етапите по изграждане на възстановителния център, ще откриете на следния линк: http://www.center.decaohz.org/ 

През всички тези години, от самото създаване на сдружението до днес, се стремим към една голяма цел. С всички сили, работим по много важен за нас и за всички деца с онкохематологични заболявания проект – възстановителен център, в който те ще имат възможност да изминат пътя до цялостното им оздравяване. Подобен център би бил първи в България и на Балканите, и осми в света. С гордост заявяваме, че на 27 март 2018 бе подписан договор за европейско финансиране, по Мярка 7.2., от „Програма за развитие на селските райони“. Финансирането по тази програма, ще спомогне за реализацията на проекта. 

Още
Постигнати успехи

Постигнати успехи

През октомври 2017, Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“ навърши седем години. Всичко, което сме постигнали до този момент се е осъществило със средства от дарения и благодарение на безвъзмездния труд на учредители и доброволци. Открийте по-детайлна информация за нашите каузи и успехи. 

Още