ICCD - ActNow

26 фев
Тази година фокусът е върху отдаването на почит на децата и младите хора с рак, за тяхната смелост и устойчивост. Новата инициатива на CCI "Дървото на живота" символизира следите, които животът на децата оставя в света и как те оформят нашето споделено бъдеще.

Включете се до 31.03.2021 г на iccd.care и оставете ваше послание и отпечатък, посветени на избран от Вас малък герой.Имате ли нужда от причина да се включите?

Защото децата са нашето бъдеще и заслужават да имат шанс да живеят живота си пълноценно

Здравите деца и юноши допринасят за продуктивни и устойчиви общности и прогресивни общества.
Всяко изгубено дете е незаменима част от бъдещето. Ние губим дарбите на техните уникални личности, таланти и потенциален принос към нашите семейства и общности.
„За всяко дете, което умира от рак, светът губи 71 години живот.“
Един родител описва тази ситуация много трогателно:
„Детския рак е крадец. Краде нашето минало, настояще и бъдеще. Той краде миналото ни, защото омърсява спомените, които имаме за нашите деца - оставяйки ни с „ако знаехме“ или „само ако“. Той краде нашето настояще, защото болестта и лечението ѝ отнемат толкова много време, енергия и емоции. Краде бъдещето ни, защото дори когато децата ни оздравеят, ние никога вече не сме същите; завинаги сме изправени пред реалната възможност тя да се върне. Когато те не оцелеят, ние също сме завинаги променени и ограбени от бъдещето, което бихме могли да имаме с тях. "
Дори за децата, които се излекуват битката рядко приключва. Над 60% от сървайвърите хронични заболявания в резултат на лечението, което са получили; над 25% имат тежко или животозастрашаващо заболяване. Неотдавнашно проучване на водеща институция в САЩ разкри, че към момента, в който сървайвърите са на 45 години, заради лечението, което са имали като деца, повече от 95% от тях ще имат хроничен здравословен проблем, докато 80% ще имат тежки или заплашителни състояния.
В допълнение към рисковете за физическото здраве, друго проучване показва, че много сървайвъри изпитват тревожност: 16% от тях отговарят на критерии за посттравматично стресово разстройство. Тревожността и депресията могат да окажат силно влияние върху здравето, дори и при тези с отлично физическо здраве.

Защото нито едно семейство на трябва да фалира, да губи авоарите си, да обеднява и да изпага във финансов колапс, когато детето им се разбилее. Защото нито едно дете и нито едно семейство не трябва да бъде оставяно в битката само
Никое семейство, никога не трябва да избира между поставянето на храна на масата, изпращането на дете на училище или търсенето на лечение за дете с рак. За съжаление, поради катастрофалните разходи за лечение и лекарства, това са трудните избори, които семействата на децата често трябва да правят в страните със средни и ниски доходи. В развитите страни семействата на децата с онкологични заболявания, които са подзастраховани или нямат застраховка, също са изправени пред същия товар.
Както един родител каза:
"Детският рак НЕ е нещо, което се дава на децата, защото те са достатъчно силни, за да се справят с него. Детският рак НЕ е просто щастливи деца със сладки лъскави плешиви глави и смели усмивки. Той е страшен. Той е тъмен. Той краде детството на децата; нашите радостта и мира в нашите семейства. Може да съсипе семействата и живота. Бележи ни за цял живот. Това е може би едно от най-стресиращите неща в света, които разбиват сърцето."

Защото достъпът до по-добро лечение, безплатни качествени лекарства, здрвано покритие могат за спрат смъртността
Внимателно прилагани програми за лечение на детския рак в страните със среди и ниски доходи са документирали подобряване на процента излекувани от 30% за по-малко от десетилетие. Проучванията показват, че прости интервенции като обучение на родителите или организиране на родителски групи са икономически ефективни, но много ефективни стратегии, които могат да доведат до значителна възвръщаемост на инвестициите чрез намаляване на изоставянето и/или увеличаване на праговете за ефективност на разходите за лечение.
Друга ефективна стратегия е тази "програми за обмяна на опит“. Устойчивото партньорство с центрове с върхови постижения в развитите страни или други страни със средни доходи с напреднал капацитет и скромното финансиране, наставничество, обучение и подкрепа за ключовия персонал ефективно допълват усилията отгоре надолу за подобряване на националното покритие на здравеопазването и национални усилия за борба с детския рак.
Противно на схващането, че лечението на ракови заболявания в детска възраст не е рентабилно, последните проучвания в Африка и Централна Америка разкриват, че инвестициите в излекуване на лечими и често срещани ракови заболявания като остра лимфобластна левкемия и лимфом на Бъркит са изключително рентабилни, дори при LMIC. Това показва, че лечението на рак в детска възраст може да стане рентабилно, като се вземат достъпни лекарства.
„Изследвания в САЩ показаха, че без да направят нито едно ново откритие, 30% повече тийнейджъри с рак биха могли да бъдат излекувани просто като им се предоставят педиатрични протоколи, вместо такива за възрастни.“

Защото достъпа до най-доброто лечение за всички деца е тяхно човешко право, а не привилегия
Преди 30 години ООН отправи призив за здраве за всички. Въпреки това детският рак продължава да бъде пренебрегвана и маргинализирана болест.
Детето с рак е не по-малко (нито по-важно) от детето с малария, морбили, туберкулоза, ХИВ, недохранване или други животозастрашаващи заболявания, които непропорционално засягат децата в страните със средни и ниски доходи. Всички болни деца заслужават нашите общи усилия за удължаване и подобряване на качеството на техния живот.
Децата с рак трябва да страдат по-малко и да оздравяват повече. Работейки заедно, организациите-родители, професионалните общества, правителствата, институциите, посветени на глобалното развитие, академичните институции и хората с добра воля, могат да имат значение за децата, които иначе не биха имали надежда за бъдеще.
Един родител представя предизвикателството по следния начин:
"Бъдещето на нашите деца не трябва да почива единствено на раменете на семейства и приятели, загубили любимите си деца, нито на добротата на непознати, които чувстват болката им. Ние се нуждаем нашите лидери да бъдат отговорни, да предприемат смели и решителни стъпки, за да отговорят на нуждите на децата с рак. оцелели и техните семейства. Те трябва да осъзнаят, че бъдещето на нашата нация зависи от тяхната готовност да инвестират в здравето и благосъстоянието на нашите деца СЕГА, преди да стане твърде късно."

Без повече болка!
80% от децата по света, които ще загинат, ще изпитат болка...
Детската болка няма граници, но болкоуспокояващите медикаменти имат!
98% от децата, които се нуждаят от палиативни грижи, живеят в страните със среди и ниски доходи.

БЕЗ ПОВЕЧЕ ГРАНИЦИ!


И ако това не е достатъчно, ето още малко

Защото статистиката не казва всичко
Това може да се дължи на липсата на регистри страните с ниски и средни доходи, погрешна диагноза и/или липса регистрация. В тези страни децата умират недиагностицирани, неотчетени и незаписани.
„Експертите и изследванията изчисляват, че приблизително 90% от децата с рак живеят в тези държави.“ 

Защото детският рак не познава граници
Както вече е страните с високи доходи, така във все по-голям брой страни със среден доход детския рак е водещата причина за смърт сред децата и юношите. Докато детската смъртност поради инфекциозни заболявания е значително намалена в световен мащаб, смъртността в резултат на детския рак се увеличава. Голяма и нарастваща част от детската смъртност както в развитите, така и в развиващите се страни се дължи на незаразни болести, особено детския рак. Повечето експерти в областта на общественото здраве смятат, че този темп на нарастване е причина за безпокойство.

Защото детския рак в голяма степен е лечим, но съществуват значителни разлики в качеството на лечение между отделните държави и вътре във всеки континент
Детския рак се смята за модерно „чудо“ в медицината. Повече от 70% от детския рак вече се лекува с модерна терапия. Като цяло това е впечатляващо увеличение от средата на 70-те години, постигането на 5-годишна ремисия е бил около 6%. И все пак степента на преживяемост варира в зависимост от вида и фактори като състоянието на инфраструктурата на здравната система на страната, медицинската култура и социално-икономическите условия. В страните със среди и ниски доходи, където достъпът до здравни грижи е ограничен и много труден, степента на преживяемост е едва 10-20%, което означава, че само 1-2 деца от 10, които са диагностицирани с рак и се лекуват, ще оцелеят. И обратно, в развитите държави поцентът преживяемост може да достигне до 80 - 90%, което означава, че само едно или две деца, диагностицирани и лекувани от рак, ще загинат.
Причините за това значително неравенство са: липса на информация за ранните признаци и симптоми, късна диагноза, погрешна диагноза, отсъствие/слаби системи за насочване, труден достъп до грижи и лечение, катастрофални разходи за лечение и лекарства, слаби здравни системи и изоставяне (т.е. прекратяване на лечението).
„Изследванията разкриха, че преустановяването на лечението може да представлява една трета от разликата в преживяемостта между развитите държави и страните със средни и ниски доходи. Прекратяването лечението е непропорционално по-високо във вторите страните.“
В някои случаи разликата в преживяемостта е над 50%, дори при деца/юноши с рак в съседни страни на един и същи континент. Например в Европа страните от Централна и Източна Европа имат значително по-ниски нива на преживяемост (т.е. по-висока смъртност) от ЕС 15. Неимформираността сред населението, липсата на усилия за превенция и скрининг и ограничените здравни ресурси се разглеждат като допринасящи фактори за тази празнина.

Защото една смърт, вече е твърде много
Твърде много деца и юноши все още умират от рак в световен мащаб. Въз основа на текущата ограничена статистика - едно дете умира от рак на всеки три минути. Все още не съществуват ефективни методи за лечение на някои видове рак в много страни със средни и ниски доходи и дори в някои развити страни.
„Докато ракът при децата е само част от глобалното бреме на всички онкологични заболявания, за децата и техните семейства това е разликата между живота и смъртта.“
Освен това, въпреки че е настъпил значителен напредък в разработването на лекарства и лечение при възрастните, разработването на лекарства и лечение на рак в детска възраст очевидно изостава. Децата/юношите с рак продължават да страдат от тежките и токсични терапии, които причиняват здравословни проблеми и предизвикателства през целия живот. 

Източник https://internationalchildhoodcancerday.org/actnow/