Контакти

Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“

Маргарита Борисова

+359 894 487 294

Петя Александрова

+359 894 487 293

Мая Цветкова-Ненова

+359 894 503 630

Имейл

info@decaohz.org

ЦСРИ „Златна панделка“

СДОХЗ

гр. София бул. Ген. Данаил Николаев № 26, ет.1

Имейл

ohz_deca@abv.bg
Телефон за контакт

+359 897 053 113

Телефон за контакт

+359 895 733 060

Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания "Св. Стилиян"

Петя Александрова

+359 894 487 293

Пламен Белчев

+359 898 358 355

Пишете Ни