Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“

Имейл

info@decaohz.org
Маргарита Борисова

+359 894 487 294

Петя Александрова

+359 894 487 293

ЦСРИ „Златна панделка“

СДОХЗ

гр. София бул. Ген. Данаил Николаев № 26, ет.1

Имейл

ohz_deca@abv.bg
Симона Краиванова

+359 897 053 113

Теодора Арменкова

+359 895 733 060

Строителство Възстановителен център, с. Опицвет

Имейл

info@decaohz.org
Пламен Белчев

+359 898 358 355

Пишете Ни