Ако искате да ни помогнете

Ако искате да ни помогнете

Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“ /СДОХЗ/ е организация, създадена през 2010г. от родители на деца с онкохематологични заболявания, техни близки и съмишленици и вписано за осъществяване на обществено полезна дейност. Притежава лиценз за предоставяне на социални услуги за деца, издаден от ДАЗД и е регистриран доставчик на социални услуги към АСП. Пълноправен член е на Международната конфедерация на организации на родители на деца с рак – CCI, обединяваща 181 организации от 90 държави. 
 

Нашата мисия е да защитаваме правата на децата с онкохематологични заболявания, да ги подкрепяме в тяхната борба, да помагаме на тях и семействата им да преодолеят емоционалните и психологическите последствия от болестта и да улесним социалната им адаптация след приключване на лечението.  

Създадохме сдружените „Деца с онкохематологични заболявания“ с много любов и ежедневно влагаме цялото си сърце в борбата с тежките последствия, които нанася на децата и техните семейства. Работим активно във всички направления, касаещи лечението, възстановяването и ресоциализацията на малките герои. След всичко, което постигнахме през изминалите години вярваме, че с нашата подкрепа и съдействието на всички съмишленици, спонсори и дарители, всеки следващ ден ще е по-добър за децата онкохематологични заболявания и техните семейства. 

Въпреки това, ние също се нуждаем от помощ понякога. Ако смятате, че сте човек, който може да ни окаже подкрепа, можете да ни намерите на:

адрес: гр. София бул. Ген. Данаил Николаев № 26, ет.1
телефон: + 359 894 22 68 77 
имейл: info@decaohz.org 

Банкова сметка: 

Сдружение "Деца с онкохематологични заболявания"
IBAN:BG13FINV91501014721936
BIC: FINVBGSF; ПИБ АД