"Училище без граници" получи подкрепа в раздел "Култура и образование".

15 фев
На 15 февруари 2018-та на официално събитие, в присъствието на медийните партньори на дарителската кампания “Избери, за да помогнеш”, бяха отчетени резултатите от нейното 9-то издание. Нашият проект "Училище без граници" получи най-голямата подкрепа в раздела "Култура и образование" - общо 10 121 лв. бяха дарени на сдружението ни от Райфайзен банк, от техни служители и клиенти. Благодарение и на дарените от г-жа Елка Бързакова 10 000 лв., проектът ни е финансово осигурен за продължителен период от време.

През ноември 2017-та стартира кампанията на Райфайзен банк АД "Избери, за да помогнеш". Сдружението участва с проект "Училище без граници за децата с откохематологични заболявания". Проектът имаше за цел да даде възможност на децата да продължат да учат и по време на лечението си, да им помогне в усвояването на учебния материал и в успешното представяне на изпитите за завършване на учебната година. Проектът обхваща деца в училищна възраст, които се лекуват в клиниките в София, Пловдив и Варна.

Чрез знанието строим символичен мост между болничната обстановка и външния свят, в който детето ще се завърне. Благодарение на фирма „Познание“ АД,  децата имат достъп до безвъзмездно ползване на виртуална класна стая „VEDAMО“, която позволява да се провеждат учебни занятия от компютър. Педагог влиза в отделението и работи с децата до леглото. По този начин те получават подкрепа, за да се чувстват по-уверени, когато един ден са отново на училище.