СОДХЗ подписа договор за изграждането на възстановителен център.

27 мар
Сдружението подписа договор за финансиране на изграждането на първия в България и осми в света възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания.
 
С нескрита радост съобщаваме, че на 27 март 2018  бе подписан договор, осигуряващ Европейско финансиране на строителството на първия в България и на Балканския полуостров, и осми в света възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания! Проектът ще се реализира по под мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския Земеделски фонд  за развитие на селските райони.  Скоро строежът започва и нашата дългоочаквана мечта ще се превърне в реалност! След изграждането, центърът ще разполага със седем еднофамилни къщи, административна сграда със зали за занимания и столова,  басейн и място за усамотение. В допълнение към центъра са функциониращите вече спортна площадка и помощно стопанство.
 
В изминалите 7 години, редица наши съмишленици, приятели, познати и непознати, фирми и организации подкрепиха каузата ни, взимайки участия в нейното популяризиране или превръщайки се в дарители на сдружението. А равносметката е – 13 декара земя на територията на община Костинброд. Върху 4 от тях ще бъде построен възстановителният център. Именно заради всички съмишленици, стана възможно построяването на спортната площадка, официално открита на 1 юни 2014. Разположена на площ от 2 декара, тя се състои от многофункционално игрище, детски площадки с люлки и пързалки, както и малки зеленчукови градини, които позволяват на нас, на децата и техните съмишленици да разгърнат своя фермерски потенциал. Отворена за посещения целогодишно, площадката е терен за редица организирани срещи – различни по рода си спортни празници и събития от и за децата и семействата им.  Тя е изключително подходяща и за отпразнуване на най-прекрасните празници – техните рождени дни. През пролетта на 2017, засадихме двеста овощни дръвчета и поставихме началото на помощното стопанство, разположено на площ от 7 декара в близост до възстановителния център.