Проект "Детството е наше"

15 сеп
Проект „Детството е наше“ е насочен към деца с онкохемтологични заболявания и основната му цел е да спомогне за преодоляването на емоционалните и психологически последствия от социалната  и образователна изолация, с която се характеризира рисковата група. 
 
Дейностите по проекта предвиждат провеждане на две събития – на 11 септември /петък/ 2020 г. за деца до 7 години и на 18 септември /петък/ 2020 г. – за деца от 8 до 14 години, които ще преминат под формата на игри, развиващи различни умения у участниците и стимулиращи социалната адаптация.
 
Освен деца от центъра, на възраст между 4 и 14 години, участие в събитията ще вземат родители и младежи – доброволци към Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“.
 
Събитията ще се проведат в Центъра за социална рехабилитация и интеграция на деца с онкохематологични заболявания „Златна панделка“ към СДОХЗ, с помощта на експерти и специалисти.
 
Чрез проект „Детството е наше“ ще бъдат осигурени двигателни, тактически, логически, креативни и образователни игри, игри за фина моторика, памет и концентрация, които след приключване на дейностите ще останат в полза на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на деца с онкохематологични заболявания „Златна панделка“ и лежащо болните деца, настанени в Клиниката по детска клинична хематология и онкология в Умбал "Царица Йоанна - ИСУЛ".

Във връзка с епидемичната обстановка, мерките за борба с разпространението на COVID-19 и предвид изключително рисковата група на участниците, предвидените за 11 и 18 септември 2020 г.с събития по проект "Детството е наше", в партньорство със Сдружение "Деца с онкохематологични заболявания" няма да се проведат. 
 
За да бъдат реализирани дейностите по проекта и постигнати целите от неговото изпълнение, в съответствие с действащите епидемични мерки, в периода 28 септември – 16 октомври 2020 г. ще бъдат провеждани индивидуални занимания с участниците, посещаващи центъра на Сдружение "Деца с онкохематологични заболявания" и деца, настанени за лечение в отделението на ИСУЛ, от същата целева група.
 
Подговката по безопасно изпълнение на проект "Детството е наше" е в ход, а част от предвидените за изпълнение на дейностите материали, вече са в готовност да подпомогнат участниците по пътя към усвояване на знания и умения, по един забавен и изпълнен с усмивки начин.
1

 
2
3