Подкрепете сървайвърите СЕГА!

02 сеп
Каква е ситуацията?

Благодарение на големите постижения в лечението и грижите за децата, болни от рак през последните десетилетия, 80% от всички пациенти в Европа се излекуват!
 
Обаче крайт на лечението не е край на всичко!
 
Терапията може да доведе до късни ефекти, които не винаги са известни за сървайвърите. Рискът от развитие на късни ефекти зависи много от вида на онкологичното заболяване и полученото лечение.

В момента между 300 000 и 500 000 сървайвъри живеят в Европа. Около 60% от тях страдат от физически и психосоциални късни ефекти от лечението, като сърдечно-съдови проблеми, тревожност и депресии, нарушения на фертилитета и вторични тумори.
 
Помогнете ни да повишим осведомеността за нуждите на на тези млади хора и тяхното право на адекватни персонализирани последващи грижи, независимо къде живеят.
 
Защо е необходима вашата подкрепа?
 
Целта е събраните подписи да се предоставят на събитие в Европейския парламент през март 2020 г., за да се акцентира върху нуждите на сървайвърите в Европа.
 
Само с вашия подпис CCI (Международната конфедерация на родителски и сървайвърски организации) ще е в състояние да убеди политиците и отговорните лица да прилагат адекватни грижи за сървайвърите в цяла Европа, за да могат те да изживеят живота си по най-добрия начин като пълноценни членове на обществото.
 
Подробности за цялата кампания:

Медицинските специалисти и политиците трябва да се сблъскат с проблемите на съврайръвите и да се запознаят в дърбочина със същостта им. Затова CCI Europe и Австрийската организация за борба с детския рак решиха през октомври 2018 г. да разработят кампания насочена към сървайвърите. Кампанията стартира в Международния ден за борба с рака в детска възраст през февруари 2019 г. и ще продължи до края на тази година.
 
Концепция на кампанията:
 
Повишаване на информираността, че могат да възникнат последващи ефекти. Кампанията информира за възможни последващи ефекти, за различни проекти и инициативи и се застъпва на различни нива за повишаване на качеството на живот на сървайвърите.
 
Заинтересовани страни:
 
С тази кампанията ние целим да достигнем до всички сървавъри, здравни специалисти и най-вече до политиците и отговорните лица.
 
Методи:
 
Кампанията се разпространява главно в социалните медии (Facebook и Twitter). Тя стартира през февруари 2019 г. на 15 февруари. Всеки ден в продължение на две седмици по един пост за фактите около качестовто на живот на сървайвърите се качваше на страницата на CCI Europe и на Австрийската организация за борба с детския рак във Facebook, за да се повиши информираността за късните ефекти и дългосрочните проследявания. Кампанията беше намалена до един пост всеки месец от март до август.
 
Акцентът е стартирането на два филма за през септември, който е международне месец на осведомеността запроблемите на рака в детска възраст.

Насърчаваме ви да видите видиата и да подпишете педицията:

ПЕТИЦИЯ