Обръщение на CCI по случай Международният ден на децата с онкохематологични заболявания.

15 фев
Като пълноправни членове на Международната конфедерация на родителски и сървайвърски организиции, подкрепящи деца с онкохематологични заболявания и техните семейства - CCI, днес заставаме зад тeхния призив, да се борим за адекватно и своевременно лечение и правото на всяко дете да има шанс да бъде излекувано.
 
Днес е международният ден  на децата с онкохематологични заболявания, което ни напомня необходимостта от съгласувани глобални действия за справяне с нарастващото предизвикателство, породено от тази незаразна болест. В световен мащаб, детският рак заплашва да надвиши по брой инфекциозните заболявания като една от най-големите причини за смъртност при децата, причинена от заболявания.
Денят, в който отбелязваме децата с онкохематологични заболявания, е тук да ни напомни, че ние трябва неуморно да работим по "Подобряване на лечението и последващата грижа" и да превърнем борбата с детските онкохематологични заболявания в приоритет в световен мащаб.
Трябва да бъде свършена много работа. Според IARC (Международен институт за изследване на рака) (2015), регистрираните нови случаи по света се увеличават. Между 165 000 и 215 000 нови случая годишно за деца до 14 години; около 85 000 всяка година- при 15-19 годишните. Много други остават нерегистрирани, поради липсата на регистри в много държави.
Докато броят на децата с онкохематологични заболявания е много по-малък в сравнение с глобалната честота на това заболяване при възрастните, броя на спасените животи е значително по-висок - процента на децата, които достигат до крайна ремисия в развитите страни достига средно 84% и постоянно се повишава. Това важи дори и за районите с по-нисък икономически ресурс, които разчитат на местна и международна подкрепа.
Крайната цел на ICCD кампанията и посланието, зад което сме се обединили, е "Подобряване на лечението и последващата грижа". Това послание отразява несправедливостта и очевидното несъответствие между достъпа до адекватна грижа в повечето страни с ниски и средни доходи, където живеят 80% от децата с рак. Децата и юношите в Африка, Азия и Латинска Америка и в части от Източна и Южна Европа все още нямат достъп до подходящо лечение, включително основни лекарства и специализирани грижи. В дадения момент мястото, където живееш, често определя шансът ти за излекуване.
188-те организации, членове на Международната конфедерация на родителски и сървайвърски организиции (CCI) от 96 страни, която е най-голямата организация с нестопанска цел за подкрепа на деца и семейства, сблъскали се с това заболяване и 1000-та медицински специалисти от 110 държави, които са членове на Международното сдружение по детска онкология (SIOP) се събират в знак на солидарност, за да се уверят, че децата и юношите навсякъде по света ще имат шанс да се излекуват и да живеят дълъг, продуктивен и смислен живот.
 
"Шансът за лечение, шансът да живеете, не трябва да бъде определян от географията. Няма нищо по-плашещо от това да разбереш, че детето ти има рак, но няма и нищо по-трагично от това, да знаеш, че има лечение с отлични резултати, но ... то не е достъпно за твоето дете. Защо? Защото детето ви има лошия късмет да живее в неправилното полукълбо. Време е да бъдат предприети действия, за да се спре това жестоко зверство ... нека гласът ни да бъде чут и да поискаме от световните лидери категорични ДЕЙСТВИЯ и ПОМОЩ В СПАСЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ДЕЦА, независимо от това къде живеят! "
 (Нейно Кралско Височество Дина Миред, принцеса на Кралство Йордания и майка на сървайвър, избрана за президент на Международни съюз за контрол на рака UICC).
 
През следващите три години ще се уповаваме на следните основи:
- изграждане на глобално съзнание, че повече от 300 000 деца всяка година са диагностицирани с рак.
- изграждане на глобална информираност, че много видове детски онкохематологични заболявания са лечими, ако се осигури:
правото на ранна и точна диагностика;
правото на достъп до животоспасяващи основни лекарства;
правото на подходящи и качествени медицински процедури;
право на последващи грижи, услуги и устойчиви възможности за по-нататъшно социално развитие на сървайвърите.
 
- да се работи за постигане на цел 3.4 на ООН за устойчиво развитие - намаляване на преждевременната смъртност с една трета до 2030 г.
 
Твърде често, когато става дума за детският рак, ние сме изправени пред "НО".
 
 "НО" няма достатъчно деца, за да има смисъл разработването на нови лекарства;
 "НО" лечението е твърде скъпо;
 "НО" няма достатъчно лекари,
 "НО" …
 
ICCD 2018 призовава за действие!
Сега е времето. Не може да има повече "но"
 
 
http://www.internationalchildhoodcancerday.org/