Неравнопоставеност при лечението на детския рак

10 окт
Съществената неравнопоставеност при достъпа до възможно най-добрата грижа, специалисти, иновативни проучвания за деца и млади хора с рак остава критичен въпрос в цяла Европа. Това неравенство допринася за 20% разлика при нивото на постигане на дълготрайна ремисия, когато се прави сравнение между Западна и Централна и Източна Европа. Има фундаментална нужда в клиниките да се постигне специфично стандартно ниво на професионализъм и постоянно да актуализират своите познания в „най-добрите практики“. 
Европа трябва да признае, че детския рак продължава да бъде неотложен здравен и социо-икономически въпрос. Повече от 35 000 деца и млади хора се диагностицират всяка година в Европа и въпреки повишаването на процента на излекуваните през последните десетилетия, рака остава водеща причина за смъртност при децата над 1 година в Европа. Също така е основна причина за заболеваемост и социално-икономически разходи, половината от половин милион сървайвъри страдат от странични късни ефекти които влияят негативно върху тяхното здраве и благополучие. 
Европейската организация на детските онколози (SIOP Europe) има добре дефинирана програма за европейската политика по отношение на онкологичните заболявания при децата, която събра значителна подкрепа в последователни манифести, свързани с европейските избори. Равния достъп до възможно най-добрата грижа и проучвания за всички пациенти в Европа е фундаментален стълб на тази програма. Нашата общност вече стартира важни инициативи за намаляване на голямата неравнопоставеност на в проучванията, лечението и грижата за децата с рак. Пример за това е работата на European Reference Network on Paediatric Cancer (ERN PaedCan), подкрепена от Европейската Здравна програма, която цели да намали разликата в нивата на постигане на дълготрайна ремисия, като осигурява високо качество, достъп и финансово ефективна трансгранична здравна грижа на децата и младите хора в Европа, независимо къде живеят. Още повече SIOP Europe е допринесла за Европейско финансираната здравна програма Joint Action on Rare Cancers (JARC). JARC се занимава с липсата на системно включване на редки видове рак, включващи и детските злокачествени заболявания, в Националните стратегии за лечение на рак в цяла Европа и осигуряването на подходящо прилагане и стабилност на ERNs.
Сега има повод за оптимизъм за бъдещите проучвания в Европа на детския рак с обявяването мисията на Европейската рамкова програма ‘Horizon Europe’, посветена на рака. Следващия президент на Европейската комисия Ursula von der Leyen наскоро обърна внимание на мерките, свързани с Европейския план за борба с рака и отдадените членове на новосформирания Европейски парламент са готови за последваща ангажираност в борбата с болестта. Като част от редките болести, е ясно че трансграничните съвместни изследвания подкрепят целия напредък в лечението на детския рак, а фокусираните изследователски усилия на равнище ЕС имат голям потенциал за отключване и ускоряване на терапевтичния прогрес. SIOP Europe очаква да си партнира със заинтересованите страни, за да гарантира на спешните мерки за пациентите, а именно – равен достъп до най-доброто лечение, грижа и иновативни проучвания, които да са начело на този динамичен процес. Главната цел е за всички деца и млади хора, страдащи от рак да има равен достъп до лечение и грижа, независимо от държавата в която живеят и произхода си. 
 
Professor Pamela Kearns (SIOPE President) editorial in Cancer World Magazine (Autumn 2019 edition).