Лекарите в подкрепа на децата

28 юни
Лекари от трите клиники - Клиника по детска клинична онкология и хематология към УМБАЛ"Царица Йоанна" - Исул, гр.София, Клиника по детска онкохематология към УМБАЛ" Св.Георги", гр.Пловдив и Клиника по детска клинична хематология и онкология към УМБАЛ "Св.Марина", гр.Варна застанаха зад нас, в подкрепа на децата и младежите, за осигуряване на достъп до качествено лечение в България!

124
9