Дарителска акция - Националния конкурс "Мартеничка с кауза"

26 мар
Днес, на 26 март 2018, приключи отчитането на Националния конкурс "Мартеничка с кауза", организиран от ННЕК ЮНЕСКО. С гордост ви съобщаваме, че събраната сума е 16 210 лева! 
 
9 970 лв. от сумата,  училищата, участващи в конкурса,  дариха на седем деца с онкохематологични заболявания. 6 240 лв. бяха преведени по сметката на Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с онкохематологични заболявания „Златна панделка“. Тази сума е дарение за целите на организацията - подпомагане на психическото здраве на деца, подложени на химио и лъчетерапия.
 
Благодарим на ННЕК ЮНЕСКО и  на всички, взели участие в конкурса!