За нас

За сдружението

За сдружението

Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“ /СДОХЗ/ е организация, създадена от родители на деца с онкохематологични заболявания, техни близки и съмишленици. Регистрирано е през 2010 и вписано в ЦР на ЮЛНЦ за общественополезна дейност под № 201012222006. Притежава лиценз за предоставяне на социални услуги за деца, издаден от ДАЗД и е регистриран доставчик на социални услуги към АСП. Пълноправен член е на Международната конфедерация на организации на родители на деца с рак – CCI, обединяваща 181 организации от 90 държави. 

Още
Постигнати успехи

Постигнати успехи

През октомври 2017, Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“ навърши седем години. Всичко, което сме постигнали до този момент се е осъществило със средства от дарения и благодарение на безвъзмездния труд на учредители и доброволци. Открийте по-детайлна информация за нашите каузи и успехи. 

Още